Financiering


Het Bijna Thuis Huis de Vlinder in Best is een particulier initiatief en financieel afhankelijk van subsidies, sponsoren en donoren.

De medische zorg en de coördinatoren die we in dienst hebben worden betaald vanuit de eigen bijdrage van gasten en door de overheid ingestelde zorgstelsels en subsidies. Alle andere kosten zoals huur en woonlasten voor het huis en de opleiding van vrijwilligers moeten via andere bronnen worden gefinancierd.

De bestuurders en vrijwilligers van de stichting Bijna Thuis Huis Best en omstreken ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding. Er zijn 2 betaalde coördinatoren parttime in dienst bij onze stichting.