Laatste nieuws


Laat niemand in eenzaamheid sterven!


Missie

Het bieden van een huiselijke omgeving voor ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven, indien dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

Visie

Wij willen ieder mens in staat stellen ook in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. De wensen en behoeften van de gast staan daarbij voorop. Wij respecteren de ander in haar of zijn anders zijn en bieden de ander de ruimte om dit tot uitdrukking te brengen. Wij richten ons op een goede samenwerking met alle betrokkenen. Verlichting van ongemakken en kwaliteit van leven staan voorop.

Activiteiten team de Vlinder