Vacatures


Vrijwilliger Bijna Thuis Huis De Vlinder / palliatieve terminale zorg

Functie omschrijving:

Als vrijwilliger in het Bijna Thuis Huis/Hospice De Vlinder, heb je als taak er "te zijn" voor de gastbewoner en diens naaste(n). Dit omvat o.a. praktisch/verzorgende taken, begeleidende en signalerende taken (bieden van emotionele en informatieve steun) en huishoudelijke taken.

Praktische/verzorgende taken:
Assisteren thuiszorg bij dagelijkse verzorging, hulp bij eten en drinken, hulp bij eenvoudige lichamelijke verzorging, hulp bij toiletgang, hulp bij wisselligging in bed/verschonen bed ed., inspelen op wensen en behoeften van de gastbewoner.

Begeleidende en signalerende taken:
"Er zijn" voor de gastbewoner, de gastbewoner de ruimte geven verblijf in te vullen zoals hij/zij dit wenst, luisterende houding aannemen, oog hebben voor het rouwproces, signaleren van wensen en behoeften.

Huishoudelijke taken:
Gastvrouw/heer zijn voor de gast en diens naaste(n), licht huishoudelijke taken zoals: wassen, strijken, afwassen, opruimen, toilet reinigen etc.

Verantwoordelijkheden:
De vrijwilliger heeft een signalerende functie in de zorgbehoefte en situatie van de gast en zorgt dat de Coördinatoren en de overige vrijwilligers hiervan op de hoogte worden gehouden. De vrijwilliger verricht geen medisch/verpleegtechnische handelingen.

Profiel:
Geslacht: Geen voorkeur
Leeftijd: 25+
Werktijden: 7 dagen per week / variëerend
Tijden / frequentie: De vrijwilliger draait minimaal 1 dienst per week (4 uur) tussen 07.00 - 23.00 uur en maximaal 2 diensten per week. Ook wordt er gevraagd 1 weekenddienst per maand aanwezig te zijn. Feestdagen moeten ook worden opgevuld.

Vaardigheden:
* Openstaan en respect voor de emoties, normen en waarden van de gastbewoners.
* Evenwichtig kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van de gast en diens naaste(n).
* Bescheiden kunnen opstellen.
* Invoelings-/inlevingsvermogen.
* Paniekbestendig en daadkrachtig zijn.
* Doorzettingsvermogen.
* Kunnen luisteren en zich tactvol kunnen opstellen.
* Niet over anderen, maar met anderen praten.
* Om kunnen gaan met eigen persoonlijke emoties rondom rouwproces gast (afscheid nemen van het leven) en naasten.
* Samen kunnen werken met professionele zorgverleners, Coördinatoren en collega-vrijwilligers.
* Bereid zijn tot het volgen van basistraining vrijwilliger palliatief terminale zorg en themabijeenkomsten bijwonen.

Interesse?

Neem dan contact op met onze Coördinatoren:

Nathalie Crüts en Inge van Laarhoven
tel.:06 44873800,
e-mail: coordinator@bijnathuishuisbest.nl