De coördinatoren


Bijna Thuis Huis De Vlinder Best

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in Bijna Thuis Huis De Vlinder. Zij zullen tijdens het eerste contact kijken of zij kunnen voldoen aan uw wensen en zorgvraag.

De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers, zorgverleners, gastbewoners en hun naasten. Zij regelen de inzet van vrijwilligers en ondersteunen daar waar nodig. In geval van een klacht of conflictsituatie spelen de coördinatoren een bemiddelende rol. Ze zijn op werkdagen regelmatig in Bijna Thuis Huis De Vlinder aanwezig. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag te bereiken via het bereikbaarheidstelefoonnummer (06 - 44873800). In geval van overlijden zal er altijd een coördinator naar Bijna Thuis Huis De Vlinder komen om samen met uw nabestaanden, de vrijwilliger/verpleegkundige de nodige zaken te regelen.

Coördinatoren:

Nathalie Crüts en Inge van Laarhoven
tel.:06 44873800,
e-mail: coordinator@bijnathuishuisbest.nl