Steun De Vlinder


Steun Bijna Thuis Huis de Vlinder

Steun Bijna Thuis Huis de Vlinder Onderschrijft u het belang van het Bijna Thuis Huis De Vlinder voor onze Bestse gemeenschap, dan vragen wij u vriendelijk een steentje bij te dragen.

Het Bijna Thuis Huis De Vlinder heeft een ANBI registratie dus uw gift is binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar.


Wordt donateur
Stort een door uzelf gekozen bedrag op NL41 RABO 0168 8344 13 ten name van Bijna Thuis Huis De Vlinder.

Wordt vriend van
U schenkt periodiek een bedrag aan De Vlinder.
Stuur een email naar penningmeester@bijnathuishuisbest.nl onze penningmeester die zal contact met u opnemen om dit te regelen.

Wordt lid van de Club van 100+
Gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag van minstens € 100,- per jaar. Dit is zonder drempel geheel fiscaal aftrekbaar.
Stuur een email naar penningmeester@bijnathuishuisbest.nl onze penningmeester die zal contact met u opnemen om dit te regelen.