ANBI Verklaring


Stichting Bijna Thuis Huis Best en omstreken (De Vlinder) is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/Fiscaalnummer : 851181855

Omdat De Vlinder de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk belastingvoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Voor wie geld aan De Vlinder wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan De Vlinder.