Zorgaanbod


De relatie die u al met zorgverleners heeft, wordt in Bijna Thuis Huis De Vlinder voortgezet. De normale medische zorg ligt in handen van uw eigen huisarts. Mocht dit niet kunnen in verband met de afstand tot Bijna Thuis Huis De Vlinder, dan dragen de coördinatoren zorg voor het inroepen van een lokale huisarts. Uw eigen thuiszorgorganisatie (indien u deze al heeft) blijft verantwoordelijk voor alle noodzakelijke verzorging en verpleging.

De geleverde medische zorg wordt vastgelegd in het zorgdossier. Het zorgdossier ligt in uw slaapkamer en is eigendom van de thuiszorgorganisatie die bij u de zorg verleent. U geeft bij het tekenen van het verblijfscontract toestemming dat naast de thuiszorg ook de coördinatoren het zorgdossier mogen inzien en er soms zaken in kunnen schrijven die van belang zijn.

Daarnaast ligt in het appartement een logboek met hierin de persoonsgegevens van u en uw contactpersoon. Hierin zijn de met u gemaakte afspraken en eventuele bijzonderheden vastgelegd. Dit logboek wordt vooral gebruikt bij de overdracht tussen de diverse vrijwilligers.

Voor het aanleveren van medicijnen maken wij gebruik van Apotheek Heivelden. Indien u niet bij deze Apotheek staat ingeschreven, zullen wij de overschrijving voor u verzorgen

Bijna Thuis Huis De Vlinder BestBijna Thuis Huis De Vlinder Best

Familieleden en andere mantelzorgers moeten zoveel als mogelijk en indien gewenst hun activiteiten kunnen doorzetten in het Bijna Thuis Huis De Vlinder. Vrijwilligers vullen deze rol aan. Zij hebben een centrale rol in het Bijna Thuis Huis De Vlinder. En ondersteunen waarnodig. Dat kunnen praktische zaken zijn zoals, de thuiszorg ondersteunen bij verpleging/verzorging, hulp bij de maaltijd, verzorgen van koffie en thee. Maar ook een luisterend oor bieden, gesprekspartner zijn of juist ervoor zorgen dat de familie/naasten even tot rust kunnen komen. Kortom "er zijn". De vrijwilligers hebben geen professionele zorgtaken. Zij hebben wel allemaal een training gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

Er is dagelijks van 07.00 - 23.00 uur een vrijwilliger aanwezig in het Bijna Thuis Huis De Vlinder. De vrijwilligers werken in diensten van 4 uur. In de nacht (23.00-07.00uur) is er professioneel zorg aanwezig van Zuidzorg/Archipel. Daarnaast regelen 2 coördinatoren de dagelijkse gang van zaken in het Bijna Thuis Huis Best De Vlinder