Gasten


Het Bijna Thuis Huis De Vlinder is onafhankelijk en staat open voor geïndiceerde volwassenen vanaf 18 jaar ongeacht inkomen of levensovertuiging. Gasten krijgen alle zorg die ze nodig hebben en helemaal op hen als individu gericht. De normale zorg wordt daarbij aangevuld door vrijwilligers onder leiding van professionele coördinatoren. Zij werken samen met familie, thuiszorgorganisaties, geestelijke verzorging en de eigen huisarts, van de gast. Voor alles wordt gezorgd. De kosten voor de gasten zijn ca. € 40 per dag. In veel gevallen zal dit door een aanvullende verzekering op de ziektekostenverzekering worden gedekt.

Bijna Thuis Huis De Vlinder BestBijna Thuis Huis De Vlinder Best