Aanmelding en opname


Bijna Thuis Huis De Vlinder Best

Personen die voor opname in ons Bijna Thuis Huis De Vlinder in aanmerking denken te komen kunnen zelf een verzoek doen of dit door iemand anders laten doen. Ook gebeurt dit vaak door de huisarts, thuiszorg of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis. In alle gevallen is een terminaalindicatie van het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) voor thuiszorg noodzakelijk. Het verblijf in Bijna Thuis Huis De Vlinder is van tijdelijke aard en in principe voor maximaal 3 maanden.

Na aanmelding zal de coördinator van Bijna Thuis Huis De Vlinder contact opnemen met de toekomstige gastbewoner en/of diens naasten. In een gesprek kunnen alle vragen aan bod komen en kan de (mogelijke) opname worden besproken.